Избери стан

Зад успешноста на нашата компанија стои искусен тим на инжењери и технички лица кои се гаранција за брзо и квалитетно извршување на работите:

  • Дипломирани градежни инжењери
  • Дипломирани електротехнички инжењери
  • Градежни и архитектонски техничари
  • Квалификувани градежни работници од различни области

Поседуваме градежна механизација, градежен алат како и мерни инструменти за современа, брза и квалитетна изведба, особено на армирано – бетонски конструкции

Лиценци за изведба: