Готови објекти

 Кликнете тука за да погледнете галерија на веќе извршени градежни работи на најразлични проекти

Објекти во градба

Кликнете тука за да погледнете галерија на објектите во текот на нивната изградба

Заинтересирани?

Доколку ве интересира да добиете понуда, исконтактирајте со нас.


За Глобочки ДООЕЛ

ГЛОБОЧКИ“ се занимава со инжењеринг, изведба/реконструкција и надзор на градежни објекти. Проектите кои ги имаме изведувано се за најразлични цели: станбени, општествени, деловни и индустриски објекти. Во градежната дејност може да понудиме изведба/реконструкција/надзор на објекти во целост или на посебни фази од градежништвото.

Зад успешноста на нашата компанија стои искусен тим на инжењери и технички лица кои се гаранција за брзо и квалитетно извршување на работите:

  • Дипломирани градежни инжењери
  • Дипломирани електротехнички инжењери
  • Градежни и архитектонски техничари
  • Квалификувани градежни работници од различни области

ГЛОБОЧКИ“ е основана во 1991 а од 1999 започнува и со изведување на градежни проекти во СР Германија.  Погледнете ја нашата галерија на проекти кои ги имаме изведено или  извршено реконструкција. Поседуваме градежна механизација, градежен алат како и мерни инструменти за современа, брза и квалитетна изведба, особено на армирано – бетонски конструкции